صفحه اصلی | درباره ما | تماس با ما

اهمیت استفاده از کودهای مایع

هر گیاهی برای رشد مطلوب و با کیفیت نیاز به مقدار کافی و متعادلی از عناصر غذایی دارد. این عناصر غذایی معمولا" به میزان کافی در خاک وجود نداشته ویا جذب آنها با محدودیت همراه می باشد لذا باید به صورت کود به گیاه رسانده شوند. کودها از نظر فیزیکی به دو صورت جامد و مایع وجود دارند. بر اثر پیشرفت علوم کشاورزی و آشنایی دقیق تر کارشناسان با عوامل تغذیه ای گیاه و نحوه جذب آنها، کودهای مایع به دلیل مزیت های آن مورد توجه خاص قرار گرفته اند. عمده جذب این کودها از طریق برگ گیاه است ضمن این که همراه با آب آبیاری نیز قابل استفاده هستند. کود مایع برای انواع گیاهان از درختان تنومند تا گل های ظریف و زینتی مناسب است و مصرف آن در کشورهای پیشرفته در دو دهه اخیر همواره رو به رشد بوده و در کنار کود جامد سهم قابل توجهی از کل مصرف کود آن کشورها را داراست. از مزایای کود مایع به طور خلاصه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • قابلت استفاده به صورت محلول پاشی و جذب آنها به وسیله برگ با بازدهی بالاتر
  • تغذیه مطمئن و قابل کنترل گیاه به دلیل امکان تولید با ترکیب و نسبت های مختلف عناصر مورد نیاز
  • جذب بسیار سریع به دلیل در بر داشتن عناصر به فرم قابل جذب و عدم نیاز به فرجه زمانی
  • کاهش مصرف کود در فرآیند تغذیه درخت و گیاه و در نتیجه کاهش هزینه های تغذیه
  • امکان محاسبه دقیق میزان و زمان مصرف کود مایع مورد نظر.
  • کاهش آلودگی محیط زیست (منابع خاک و آب) در قیاس با کودهای جامد.