صفحه اصلی | درباره ما | تماس با ما

کود مایع سرسبز ریشه دهی Starter

با دارا بودن مقادیر بالای فسفر همراه با سایر عناصر ماکرو و میکرو سبب ریشه زایی بیشتر و سریعتر گباه می گردد. استفاده از این کود در ابتدای ریشه زایی سبب استقرار بهتر گیاه در خاک و کمک به جذب بهتر عناصر در دوره های بعدی رشد می شود. مصرف این کود همراه با آبیاری اول و دوم بعد از کاشت محصولات زراعی مانند گندم، ذرت، سبزی و صیفی و... به عنوان نیروی محرک رشد توصیه می شود.

نوع کود N % P2O5 % K2O % Fe ppm Zn ppm Cu ppm Mn ppm Mg ppm B ppm Mo ppm اسید آمینه %
کود مایع Starter 10 35 5 800 500 400 300 200 100 10 1

 

جدول توصیه های مصرف

نوع محصول دفعات مصرف محلول پاشی (در 1000 لیتر آب) همراه با آب آبیاری (در هکتار)
محصولات زراعی 1-2 بار بعد از جوانه زنی 2.5-3 لیتر 5-6 لیتر
درختان میوه 1-2 بار در ابتدای مرحله گسترش ریشه 3-3.5 لیتر 5-6 لیتر
پسته 1-2 بار در ابتدای مرحله گسترش ریشه 3-3.5 لیتر 5-7 لیتر
مرکبات 1-2 بار در ابتدای مرحله گسترش ریشه 3-3.5 لیتر 5-6 لیتر
سبزی و گیاهان گلخانه ای 2-3 بار بعد از جوانه زنی 2.5-3 لیتر 4.5-5 لیتر
گل ها و گیاهان زینتی هر ماه دو بار 2-3 لیتر 4-5 لیتر