صفحه اصلی | درباره ما | تماس با ما

کود مایع سرسبز بذرمال Seed Soak

عنصر اصلی تشکیل دهنده این کود عنصر ضروری روی (Zn) بوده و در عین حال محتوی سایر عناصر ریزمغذی شامل آهن، منگنز، مس، مولیبدن و بر و علاوه بر اینها اسید آمینه، ازت و پتاسیم نیز می باشد.    

نوع کود N % P2O5 % K2O % Fe ppm Zn % Cu ppm Mn ppm Mg ppm B ppm Mo ppm اسید آمینه %
کود مایع Seed Soak 4 ___ 0.4 6500 5.4 1800 2400 2400 150 15 1

 

توصیه مصرف:

کود مایع بذرمال سرسبز را ابتدا به نسبت 1 لیتر در 10 لیتر آب رقیق نموده و سپس بذرهای مورد نظر را در ظرف محتوی محلول بدست آمده بریزید تا کاملا با کود آغشته شود و سپس از ظرف خارج نمایید و پس از از دست دادن رطوبت، بذرها می توانند مورد استفاده قرار گیرند.