صفحه اصلی | درباره ما | تماس با ما

‌کود مایع سرسبز روی Zn-Chelated

مقدار روی در محلول خاک بسیار ناچیز بوده و هر چه pH خاک بیشتر شود از مقدار روی قابل جذب گیاه کاسته می­شود. بنابراین در خاک های با pH قلیایی که خاص خاک های آهکی است، کمبود روی شایع و گسترده می باشد. استفاده زیاد از کودهای فسفره در خاک­هایی که مقدار روی قابل استفاده کمی دارند، موجب کمبود تحمیلی روی در گیاه می­شود. یکی از بارزترین نقشهای روی در رشد طولی شاخه ها است. همچنین روی در مرحله گرده افشانی و جوانه زدن دانه های گرده نقش اصلی را ایفا نموده و موجب تسریع در رشد لوله گرده شده و در نتیجه امکان لقاح و تشکیل میوه را افزایش می­دهد. حد بحرانی روی در خاک 2.1 میلی گرم در کیلوگرم به روش عصاره گیری و در برگ ppm 30 می­باشد.
ازجمله علائم کمبود روی، تاخیر در باز شدن جوانه های رویشی و زایشی حتی تا مدت یک ماه، تشکیل دانه های کوچکتر و قرمزتر از دانه های سالم، ریز برگی، کم برگی، کوچک شدن میان گره های سرشاخه و روزت می باشد.

 

آنالیز کود مایع سرسبز روی
روی (Zn-Chelated) 7%
ازت (N) 4%
اسید آمینه 2%

 

جدول توصیه های مصرف

نوع محصول دفعات مصرف محلول پاشی (در 1000 لیتر آب) همراه با آب آبیاری (در هکتار)
محصولات زراعی 1-2 بار 2-3 لیتر 4-5 لیتر
درختان میوه 1-2 بار 3-4 لیتر 5-6 لیتر
پسته 1-2 بار 2-2.5 لیتر 5-7 لیتر
مرکبات 1-2 بار 2-2.5 لیتر 4-5 لیتر
سبزی و گیاهان گلخانه ای 1-2 بار 1.5-2 لیتر 3-4 لیتر
گل ها و گیاهان زینتی هر ماه یکبار 1.5-2 لیتر 3-4 لیتر