صفحه اصلی | درباره ما | تماس با ما

‌کود مایع سرسبز بر Boron

بر از عناصر ریزمغذی ضروری برای بهبود کیفیت و کمیت محصول است. این عنصر نقش مهمی در عمل گرده افشانی گل دهی و تشکیل میوه داشته و انتقال قند از برگ ها به سمت میوه را تسهیل می کند.
کود مایع بر «سرسبز» حاوی 12% بر است که در فرایند تولید به صورت کاملا اثربخش و قابل جذب در آمده است و می تواند به صورت جداگانه یا همراه با سایر عناصر مورد مصرف قرار گیرد.

نام عنصر نسبت
بر (B) 12%
اسید آمینه 1%

 

توصیه های مصرف

نوع محصول دفعات مصرف محلول پاشی (در 1000 لیتر آب) همراه با آب آبیاری (در هکتار)
چغندرقند، یونجه و چمن 1-2 بار 0.5-1 لیتر 1-2 لیتر
سبزی و صیفی جات 1-2 بار 1-1.5 لیتر 2-3 لیتر
حبوبات 1-2 بار 0.5 لیتر 1 لیتر
مرکبات و درختان میوه 1-2 بار 1.5-2.5 لیتر 3-4 لیتر
پسته 1-2 بار 1 لیتر 2 لیتر
دانه های روغنی یک هفته قبل از گلدهی 0.5-1 لیتر 1-2 لیتر

بدلیل حساسیت این عنصر و اینکه با تغییر خیلی محدود در میزان مصرف می تواند وارد مرز سمیت شود، لازم است که از مصرف بیش از حد تعیین شده پرهیز نموده و از نظر کارشناسان خبره دراین مورد استفاده شود.