صفحه اصلی | درباره ما | تماس با ما

کود مایع سرسبز ازت N-30

 

از عناصر اصلي مورد نياز گیاه، نيتروژن است كه اثر ویژه­ای را در رشد و نمو گياهان دارد. اين عنصر يكي از اجزاي تشكيل دهنده آمينواسيدها، پروتئين­ها و نوكلئيك اسيدهاست و نقش عمده اي در فيزيولوژي گياه دارد. رشد برگ­ها به وسيله نيتروژن كنترل مي شود و اندازه برگ و دوام آن با افزايش مقدار نيتروژن مصرفي افزايش مي­يابد. از اين رو در بيشتر گياهان زراعي، مقدار محصول تحت تأثير مقدار نيتروژن است. در غلات، نیتروژن براي پنجه زني اهميت داشته، تعداد دانه را افزايش مي دهد و همچنين موجب افزايش وزن دانه مي شود. نيتروژن بیشتر از سایر مواد در تغذیه گیاه مصرف می‌شود و همواره بایستی در دوره رشد گیاه به صورت تدریجی مصرف شود. کود غنی از نیتروژن سرسبز با فرمولی ویژه علاوه بر مقدار بالای نیتروژن، حاوی مقدار مفیدی از اسیدهای آمینه ضروری برای گیاه است که با توجه به مضرات بالای خاکی و منابع زیرزمینی کود سفید (اوره)،  به جای آن توصیه می­شود. کود نیتروژن سرسبز، برای کلیه گیاهان در تمامی مراحل رشد و نیز درختان هرس شده توصیه می­شود.
آنالیز کود مایع ازت N-30
ازت (N) 30%
اسید آمینه 1%

 

 

جدول توصیه های مصرف

نوع محصول دفعات مصرف محلول پاشی (در 1000 لیتر آب) همراه با آب آبیاری (در هکتار)
محصولات زراعی 1-2 بار هنگام رشد رویشی 2-3 لیتر 5-6 لیتر
درختان میوه 1-2 بار هنگام رویش برگها 3-3.5 لیتر 5-7 لیتر
پسته 1-2 بار هنگام رویش برگها 2.5-3 لیتر 6-8 لیتر
مرکبات 1-2 بار هنگام رویش برگها 2.5-3 لیتر 5-6 لیتر
سبزی و گیاهان گلخانه ای 1-2 بار هنگام رشد رویشی 2-3 لیتر 5-6 لیتر
گل ها و گیاهان زینتی هر ماه یکبار 2-2.5 لیتر 4-5 لیتر