صفحه اصلی | درباره ما | تماس با ما

کود مایع نیتروژنه High-N

این کود با دربرداشتن 24% ازت در فرم های نیتراتی، آمونیاکی و آمونیومی برای مصرف در دوره رشد رویشی گیاه بسیار مناسب است و در عین حال حاوی عناصر فسفر و پتاسیم و عناصر ریزمغذی نیز بوده و در برطرف کردن نیاز گیاه به این عناصر موثر می باشد.

نوع کود N % P2O5 % K2O % Fe ppm Zn ppm Cu ppm Mn ppm Mg ppm B ppm Mo ppm اسید آمینه %
کود مایع High N 24 5 6 1000 800 300 400 200 150 15 2

 

جدول توصیه های مصرف

نوع محصول دفعات مصرف محلول پاشی (در 1000 لیتر آب) همراه با آب آبیاری (در هکتار)
محصولات زراعی 1 یا 2 بار بعد از پنجه زنی 3 لیتر 5-6 لیتر
درختان میوه 1 یا 2 بار هنگام رویش برگها 3-4 لیتر 6-7 لیتر
پسته 1 یا 2 بار هنگام رویش برگها 3-4 لیتر 6-8 لیتر
مرکبات 1 یا 2 بار بعد از گلدهی 3-4 لیتر 6-7 لیتر
سبزی و گیاهان گلخانه ای 1 یا 2 بار بعد از مرحله 5-3 برگی 2.5-3 لیتر 5-6 لیتر
گل ها و گیاهان زینتی هر ماه دو بار 2-2.5 لیتر 5-6 لیتر