صفحه اصلی | درباره ما | تماس با ما

کود مایع کامل سرسبز 3

کود مایع سرسبز 3 از کودهای کامل و پتاس بالای شرکت نسیم سبز ربیع بوده و در عین حال درصد فسفر آن زیاد است و محتوی سایر عناصر ماکرو و میکرو نیز می باشد.

پتاسیم نقش زیادی از لحاظ حفظ کیفیت محصولات، طول دوره انبارداری، کاهش ریزش گل ها و میوه ها و استقامت گیاهان در برابر آفات و بیماریها داشته و مقاومت گیاه را در برابر تنش های محیطی مانند کم آبی و سرما افزایش می دهد. محصولات باغی مانند پسته، مرکبات و درختان میوه و گیاهان زراعی مانند غلات (ذرت، گندم و ...)، دانه های روغنی مانند کلزا، گوجه و خیار گلخانه ای و ... واکنش خوبی به مصرف پتاسیم و کود های پتاس بالای سرسبز در ابعاد کمی و کیفی نشان می دهند.

نوع کود N % P2O5 % K2O % Fe ppm Zn ppm Cu ppm Mn ppm Mg ppm B ppm Mo ppm اسید آمینه %
کود مایع کامل 3 10 15 20 1500 1250 500 500 250 200 20 2

 

جدول توصیه های مصرف

نوع محصول دفعات مصرف محلول پاشی (در 1000 لیتر آب) همراه با آب آبیاری (در هکتار)
محصولات زراعی 1-2 بار قبل از گلدهی و هنگام تشکیل میوه 3 لیتر 5-6 لیتر
درختان میوه 1-2 بار قبل از گلدهی و هنگام تشکیل میوه 3-4 لیتر 6-7 لیتر
پسته 1-2 بار قبل از گلدهی و هنگام تشکیل میوه 3-4 لیتر 6-8 لیتر
مرکبات 1-2 بار قبل از گلدهی و هنگام تشکیل میوه 3-4 لیتر 6-7 لیتر
سبزی و گیاهان گلخانه ای 1-2 بار قبل از گلدهی و هنگام تشکیل میوه 2.5-3 لیتر 5-6 لیتر
گل ها و گیاهان زینتی هر 4-3 هفته بعد از رشد رویشی 2-2.5 لیتر 5-6 لیتر