صفحه اصلی | درباره ما | تماس با ما

کود مایع کامل سرسبز 2

محتوی مقدار بالاتری از عنصر مهم فسفر (P2O5) بوده و در عین حال مقادیر ازت و پتاسیم آن نیز زیاد است و لذا مصرف آن در مرحله ریشه زائی و یا برای مرحله گل دهی مناسبت بیشتری دارد. این کود نیز علاوه بر محلول پاشی همراه با آب آبیاری نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

نوع کود N % P2O5 % K2O % Fe ppm Zn ppm Cu ppm Mn ppm Mg ppm B ppm Mo ppm اسید آمینه %
کود مایع کامل 2 15 20 15 1500 1000 500 500 250 200 20 2

 

جدول توصیه های مصرف

نوع محصول دفعات مصرف محلول پاشی (در 1000 لیتر آب) همراه با آب آبیاری (در هکتار)
محصولات زراعی 1 یا 2 بار بعد از پنجه زنی 3 لیتر 5-6 لیتر
درختان میوه 1 یا 2 بار هنگام رویش برگها 3-4 لیتر 6-7 لیتر
پسته 1 یا 2 بار هنگام رویش برگها 3-4 لیتر 6-8 لیتر
مرکبات 1 یا 2 بار بعد از گلدهی 3-4 لیتر 6-7 لیتر
سبزی و گیاهان گلخانه ای 1 یا 2 بار بعد از مرحله 5-3 برگی 2.5-3 لیتر 5-6 لیتر
گل ها و گیاهان زینتی هر ماه دو بار 2-2.5 لیتر 5-6 لیتر