صفحه اصلی | درباره ما | تماس با ما

کود مایع کامل سرسبز 1

کود مایع کامل سرسبز 1 حاوی عناصر ماکرو و میکرو مورد نیاز گیاه به صورت کلات EDTA بوده و به لحاظ در برداشتن نسبت بالایی از عنصر ازت (N) و سپس فسفر (P2O5) مصرف آن در محصولات مختلف زراعی و باغی (به ویژه در دوره رشد رویشی و مواقعی که نیاز به این عناصر بیشتر است) عملکرد بالاتر و کیفیت بهتر محصول را به همراه دارد.

نوع کود N % P2O5 % K2O % Fe ppm Zn ppm Cu ppm Mn ppm Mg ppm B ppm Mo ppm اسید آمینه %
کود مایع کامل 1 20 10 8 2500 2000 600 450 300 300 30 2

 

 

جدول توصیه های مصرف

نوع محصول دفعات مصرف محلول پاشی (در 1000 لیتر آب) همراه با آب آبیاری (در هکتار)
محصولات زراعی 1 یا 2 بار بعد از پنجه زنی 3 لیتر 5-6 لیتر
درختان میوه 1 یا 2 بار هنگام رویش برگها 3-4 لیتر 6-7 لیتر
پسته 1 یا 2 بار هنگام رویش برگها 3-4 لیتر 6-8 لیتر
مرکبات 1 یا 2 بار بعد از گلدهی 3-4 لیتر 6-7 لیتر
سبزی و گیاهان گلخانه ای 1 یا 2 بار بعد از مرحله 5-3 برگی 2.5-3 لیتر 5-6 لیتر
گل ها و گیاهان زینتی هر ماه دو بار 2-2.5 لیتر 5-6 لیتر