صفحه اصلی | درباره ما | تماس با ما

اسپری سرسبز برای گل ها و گیاهان آپارتمانی

اسپری سرسبز حاوی عناصر ماکرو (ازت، فسفر و پتاس) است که موجب تقویت رشد رویشی، افزایش ریشه دهی، بهبود فتوسنتز و تولید کلروفیل و در نتیجه گلدهی بهتر شده، برگ ها کاملاً سبز شده و گیاه شادابی خود را حفظ می کند. عناصر ریزمغذی (میکرو) موجود در اسپری شامل آهن، مس، روی، منیزیم، منگنز، بر و مولیبدن است که موجب افزایش سبزینگی، رشد زایشی و جلوگیری از زرد شدن و رنگ پریدگی می شود. هم چنین اسیدهای آمینه موجود در ترکیب اسپری باعث تسهیل جذب سایر عناصر و مقاوم کردن گیاه در برابر تنش های محیطی می شود.  

نحوه مصرف:

یک ساعت بعد از آبیاری کامل گیاه، اسپری نمایید.
به دور از تابش مستقیم آفتاب (صبح زود یا عصر و یا در فضای پوشیده) اسپری نمایید.
فقط بر روی برگ و ساقه گیاه اسپری نموده و روی گل اسپری ننمایید.
هر 20-15 روز روی برگ ها تا خیس شدن کامل اسپری شود.
تا 24 ساعت بعد از استفاده، از پاشیدن آب بر روی برگ ها یا شستن و تمیز کردن آن ها خودداری نمایید.

توجه:

از اسپری بر روی گیاهان با برگ های پرزدار مانند : حسن یوسف، شمعدانی، شاه پسند، بگونیا و ... کاملاً خودداری نمایید.
 بر روی بنفشه آفریقایی، بامبو، بن سای و کاکتوس استفاده نشود.