صفحه اصلی | درباره ما | تماس با ما

قطره سرسبز کاکتوس

کاکتوس ها ازجمله گیاهانی هستند که نیاز غذایی کمی دارند، اما از آنجایی که این گیاهان در خاک های سبک پرورش داده می شوند، دارای درصد کمی از عناصر و مواد غذایی است. بنابراین برای رشد بهتر گیاه باید از کود استفاده شود. کودهای مایع و یا محلول با نسبت مناسب عناصر غذایی در رشد بهتر گیاه بسیار موثر هستند. از بین ترکیبات مختلف کودی، کودهایی که میزان ازت در آن ها کمتر از پتاسیم باشد و فسفر بالاتری داشته باشند نیاز غذایی کاکتوس بهتر برآورده می کند. همچنین به منظور بهبود و افزایش رشد کاکتوس عناصر ریزمغذی نیز باید در محلول های کودی مورد استفاده قرار گیرد. کود کامل مخصوص کاکتوس با دارا بودن این ویژگی ها و داشتن درصد مناسبی از عناصر ماکرو و ریزمغذی، امکان رشد بهینه و شادابی گیاه را به ارمغان می آورند.
برای کوددهی کاکتوس از اسپری کردن محلول کودی بر روی گیاه خودداری کنید و محلول کودی توصیه شده را فقط در ریشه و خاک استفاده نمایید.

نحوه مصرف:


15-10 قطره از کود را در نیم لیتر آب حل کنید و هر 20-15 روز یک بار به خاک گلدان اضافه نمایید.

نکته:


از آب حاوی کلر برای آبیاری استفاده نشود. از اسری کردن آب و کود برروی گیاه خودداری کنید.