صفحه اصلی | درباره ما | تماس با ما

قطره سرسبز گلدهی

گل ها و گیاهان در مراحل مختلف رشدی نیازهای غذایی متفاوتی دارند. گیاهان آپارتمانی و باغچه ای بویژه در مرحله گلدهی نیاز تغذیه ای متفاوتی نسبت به دوره رشد ابتدایی دارند. در مرحله گلدهی نیاز گل ها و گیاهان به عناصر پتاسیم و فسفر و برخی ریزمغذی ها بیشتر می باشد. کود ویژه گل و گیاه سرسبز حاوی ترکیب ویژه و مناسبی از عناصر ماکرو و ریزمغذی ها بوده و با در نظر گرفتن نیاز تغذیه ای گیاه در مرحله گلدهی علاوه بر رفع نیاز غذایی گیاه، سبب افزایش میزان گلدهی، افزایش میزان ماندگاری گل ها و همچنین افزایش رنگ گل ها نیز می شود. همچنین قطره ویژه گل و گیاه سرسبز حاوی اسیدهای آمینه و مواد هیومیکی نیز می باشد. که سبب شادابی بیشتر و مقاومت در برابر تنش های وارده به گیاه می شود. با استفاده از قطره ویژه گل و گیاه سرسبز نیازی به استفاده از کودهای تقویتی دیگر نمی باشد.

نحوه مصرف:


15-10 قطره از کود را در نیم لیتر آب حل کنید و محلول را به خاک گلدان اضافه نمایید.
زمان مصرف: در دوره گلدهی گیاه هر هفته یک بار استفاده شود.

نکته:


این کود برای تمامی گیاهان گلدار قابل استفاده می باشد. برای افزایش رشد گیاه، قبل از دوره گلدهی از اسپری کود مایع سرسبز استفاده کنید.