صفحه اصلی | درباره ما | تماس با ما

قطره سرسبز بنفشه آفریقایی

بنفشه آفریقایی از مشهورترین، جذاب ترین و زیباترین گل های جهان محسوب می شود. اگرچه لذت پرورش این گل زیبا و ایجاد محیط دلپذیر برای بسیاری از مردم جهان یک آرزوی دیرینه است، با این حال در هر سال میلیون ها گلدان بنفشه آفریقایی در نتیجه عدم اطلاع از پرورش، نگهداری و احتیاجات واقعی غذایی آن، از بین می رود. تغذیه از نیازهای ضروری هر موجود زنده از جمله بنفشه آفریقایی می باشد. نیاز کودی بنفشه آفریقایی باید از طریق ریشه تامین گردد. به طور معمول محلول کودی در زیرگلدانی ریخته شده و پس از مدتی که جذب ۀب و کود صورت گرفت مابقی محلول از زیرگلدانی خارج می شود. بنفشه آفریقایی به عناصر غذایی ماکرو و ریزمغذی ها نیاز داشته و به منظور افزایش تعداد و کیفیت کل نیاز غذایی بیشتری به عنصر پتاسیم دارد. فرمول کودی بنفشه آفریقایی سرسبز مطابق با نیاز غذایی این گل تهیه گردیده و علاوه بر تامین تمامی نیاز تغذیه ای گیاه، سبب افزایش رشد، شادابی و گلدهی خواهد شد.

نحوه مصرف:


15-10 قطره از کود را در نیم لیتر آب حل کنید و محلول را در زیرگلدان ریخته تا گل از طریقه ریشه محلول را جدب نماید. بعد از 20 دقیقه آب اضافی را خارج نمایید.

نکته:


از پاشیدن آب و کود روی برگ ها و از آبیاری و کوددهی در زمانی که خاک مرطوب است خودداری فرمایید.